داکت PVC تک کانال عرض 38

داکت PVC تک کانال عرض 38 میلی متر داکت PVC تک کانال عرض 38 میلی متر

داکت PVC تک کانال عرض 19 چسب دار

داکت PVC تک کانال عرض 19 میلی متر چسب دار داکت PVC تک کانال عرض 19 چسب دار

رک سرور دیواری 6 یونیت عمق 40

قیمت اصلی 23.000.000 ﷼ بود.قیمت فعلی 20.500.000 ﷼ است.
رک سرور دیواری 6 یونیت عمق 40 رک سرور دیواری 6 یونیت عمق 40

رک سرور ایستاده 24 یونیت عمق 60

قیمت اصلی 140.000.000 ﷼ بود.قیمت فعلی 138.000.000 ﷼ است.
رک سرور ایستاده 24 یونیت عمق 60 رک سرور ایستاده 24 یونیت عمق 60

رک سرور ایستاده 42 یونیت عمق 60

قیمت اصلی 210.000.000 ﷼ بود.قیمت فعلی 205.550.000 ﷼ است.
رک سرور ایستاده 42 یونیت عمق 60 رک سرور ایستاده 42 یونیت عمق 60

رک سرور دیواری 12 یونیت عمق 60

قیمت اصلی 49.000.000 ﷼ بود.قیمت فعلی 45.000.000 ﷼ است.
رک سرور دیواری 12 یونیت عمق 60 رک سرور دیواری 12 یونیت عمق 60

کیستون‌ شبکه CAT6A SFTP تک ماژول باریک لگراند

قیمت اصلی 1.500.000 ﷼ بود.قیمت فعلی 1.450.000 ﷼ است.عدد
کیستون‌های شبکه لگراند CAT6A SFTP تک ماژول باریک به عنوان اجزای اساسی در ساختارهای شبکه با عملکرد بالا استفاده می‌شوند.

پچ پنل CAT6A لگراند ۴۸ پورت

پچ پنل CAT6A لگراند ۴۸ پورت / Legrand 48 Ports CAT6A Patch Panel پچ پنل CAT6A لگراند ۴۸ پورت

محصولات اختصاصی

محصولات

داکت PVC تک کانال عرض 38

داکت PVC تک کانال عرض 38 میلی متر داکت PVC تک کانال عرض 38 میلی متر

پچ پنل CAT6 لگراند ۴۸ پورت

پچ پنل CAT6 لگراند ۴۸ پورت / Legrand 48 Ports CAT6 Patch Panel پچ پنل CAT6 لگراند ۴۸ پورت

رک سرور دیواری 6 یونیت عمق 40

قیمت اصلی 23.000.000 ﷼ بود.قیمت فعلی 20.500.000 ﷼ است.
رک سرور دیواری 6 یونیت عمق 40 رک سرور دیواری 6 یونیت عمق 40

پچ پنل CAT6A لگراند ۴۸ پورت

پچ پنل CAT6A لگراند ۴۸ پورت / Legrand 48 Ports CAT6A Patch Panel پچ پنل CAT6A لگراند ۴۸ پورت

رک سرور دیواری 12 یونیت عمق 60

قیمت اصلی 49.000.000 ﷼ بود.قیمت فعلی 45.000.000 ﷼ است.
رک سرور دیواری 12 یونیت عمق 60 رک سرور دیواری 12 یونیت عمق 60

کیستون‌ شبکه CAT6A SFTP تک ماژول باریک لگراند

قیمت اصلی 1.500.000 ﷼ بود.قیمت فعلی 1.450.000 ﷼ است.عدد
کیستون‌های شبکه لگراند CAT6A SFTP تک ماژول باریک به عنوان اجزای اساسی در ساختارهای شبکه با عملکرد بالا استفاده می‌شوند.
نگران امنیت شبکه نباش

ما با تیمی متخصص برات امنش میکنیم

مقالات

برند ها

لوگو نگزانس / nexans logo
لگراند | Legrand
لوگو بلدن | Belden Logo
اشنیدر | Schneider