خانه » رک سرور | Server Rack

در حال نمایش 4 نتیجه

رک سرور ایستاده 24 یونیت عمق 60

قیمت اصلی 140.000.000 ﷼ بود.قیمت فعلی 138.000.000 ﷼ است.
رک سرور ایستاده 24 یونیت عمق 60 رک سرور ایستاده 24 یونیت عمق 60

رک سرور ایستاده 42 یونیت عمق 60

قیمت اصلی 210.000.000 ﷼ بود.قیمت فعلی 205.550.000 ﷼ است.
رک سرور ایستاده 42 یونیت عمق 60 رک سرور ایستاده 42 یونیت عمق 60

رک سرور دیواری 12 یونیت عمق 60

قیمت اصلی 49.000.000 ﷼ بود.قیمت فعلی 45.000.000 ﷼ است.
رک سرور دیواری 12 یونیت عمق 60 رک سرور دیواری 12 یونیت عمق 60

رک سرور دیواری 6 یونیت عمق 40

قیمت اصلی 23.000.000 ﷼ بود.قیمت فعلی 20.500.000 ﷼ است.
رک سرور دیواری 6 یونیت عمق 40 رک سرور دیواری 6 یونیت عمق 40